#94377

Aniu, może pomogłoby dodanie kolumn bocznych na tej konkretnej stronie w Elementorze?