#93969
Kaja Rzeczkowska
Moderatorka

Takie rozwiązanie zapewnia płatna usługa Coupon Carrier, https://www.couponcarrier.io/ – niestety dosyć droga.

Potrzebujesz utworzyć konto w tym serwisie oraz listę kodów rabatowych w CSV. Następnie zaloguj się do Coupon Carrier, utwórz integrację z MailerLite, skonfiguruj Coupon Carrier tak, żeby wiedział, że źródłem subskrypcji jest MailerLite, i że kod ma być wysyłany na listę subskrybentów X. Następnie załaduj kody z pliku CSV do Code Source i skonfiguruj maila z kodem.

WooCommerce oczywiście musi być powiadomiony o Twoich kodach, żeby je rozpoznawał. Wejdź w WooCommerce -> Kupony i w importowanie kuponów. Jeśli nie masz tej opcji, powinna ją włączyć wtyczka Smart Coupons dla WooCommerce. Zaimportuj kody, wybierając plik CSV i postępuj zgodnie z instrukcją importu.
Upewnij się, że pola pliku CSV są prawidłowo zmapowane na pola w WooCommerce.

Wersja darmowa polega na tym, że importujesz kody do WooCommerce jak wyżej, a w MailerLite postępujesz tak, że tworzysz nowe Automation lub edytujesz istniejące, w treści maila używasz zmiennej z polem niestandardowym i aktualizujesz to pole niestandardowe dla każdego subskrybenta, przypisując mu indywidualny kod rabatowy.
Niestety jest to bardzo uciążliwe i niezbyt funkcjonalne 🙁

Losowe kody wygenerujesz w Random Code Generator, https://www.randomcodegenerator.com/en/generate-codes