#92593
Agnieszka Herman
Moderatorka

Jeszcze sprawdź jaki status maja zamówienia.
Bo jeżeli masz status zamówienia “w trakcie realizacji” i dostęp NIE, mimo że ktoś zapłaciła za kurs to może tutaj tkwi problem.