#112362
Paweł Zieliński
Moderatorka

Jeżeli przywrócenie h1 będzie problematyczne, zawsze można wymusić poprawne zachowanie wpisami css.
Dodaj do tej ramki wpis:
color: #000 !important;
font-family: ‘Playfair Display’, Sans-Serif !important;

To “!important” nadpisuje te ustawienia i wymusza kolor czarny i odpowiedni font.