#105770
Gabriela Kurowska
Moderatorka

Czy możesz podesłać link do stron? Będzie mi ciężko odpowiedzieć bazując na zrzutach ekranu