#101352

Hej Aniu!

Musiałabyś ujednolicić to w CSS, bo patrząc na kod źródłowy strony pokazują się 2 czcionki właśnie i Poiret One i Playfair Display