#93894
Ola Gościniak
Opiekunka forum

Tak, Kaja dobrze rzecze, jesteśmy tutaj! Na podkatalogu możesz też mieć inny motyw, jeśli tak chciałabyś. Przykład, moja konferencja http://olagosciniak.pl/konferencja2023 – tu mam inny motyw, bo zależało mi, aby konferencja miała inny layout i była odrębnym projektem.