#93006
Klaudia Łapa
Moderatorka

Jak zaznaczysz continue if to sie pojawi guziczek add.
Kliknij go.
W pierwszym wybierz checkbox (chyba acceptance sie nazywa w CF7)
dalej: contains
i wpisz dowolne słowo ze zgody