#114381
Paweł Zieliński
Moderatorka

Jeżeli chodzi o css to można tak zrobić ale najlepiej dodać swoją klasę do danego div’a/skecji i w css dodać zdjęcie przez wpis background-image.