#114313
Paweł Zieliński
Moderatorka

function custom_course_access_end_date($can_access, $course_id, $user_id) {
$end_date = strtotime(‘2024-06-30’);
if (time() > $end_date) {
return false;
}
return $can_access;
}
add_filter(‘learn_press_user_can_access_course’, ‘custom_course_access_end_date’, 10, 3);

Tu masz linka do pliku txt z tym samym kodem.
Problem to cudzysłowy.
Możliwe, że po kopiowaniu system je podmienia mają być proste cokolwiek to nie znaczy.
https://www.dropbox.com/scl/fi/dgnk9uyfyujy10nsmos5i/kod.txt?rlkey=c6i4ts3svvbfon3fdfcvwe8z7&st=i4gy06ug&dl=0