#114310

Próbując dodać kod przez wtyczkę Code Snippets wyskakuje mi błąd:
Snippet automatically deactivated due to an error on line 3:
Syntax error, unexpected identifier “’”, expecting “)”.