#113794
Paweł Zieliński
Moderatorka

Aby usunąć pole uwag do zamówienia w sklepie WooCommerce na platformie WordPress, możesz użyć kilku różnych metod, takich jak dodanie kodu do pliku functions.php swojego motywu bądź zainstalowanie odpowiedniego wtyczki. Oto kilka sposobów:

Dodanie kodu do pliku functions.php:
Możesz użyć poniższego kodu w pliku functions.php aktywnego motywu WordPress:

add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘custom_override_checkout_fields’ );

function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields[‘order’][‘order_comments’]);
return $fields;
}
Po dodaniu tego kodu, pole uwag do zamówienia powinno zniknąć z formularza zamówienia.

Użycie wtyczki:
Możesz również użyć wtyczki, aby zarządzać polami w formularzu zamówienia. Wtyczka “Checkout Field Editor for WooCommerce” jest przykładem wtyczki, która umożliwia łatwe dodawanie, usuwanie i edytowanie pól w formularzu zamówienia. Po zainstalowaniu wtyczki, możesz przejść do ustawień formularza zamówienia i wybrać, które pola chcesz wyświetlić lub ukryć.

Wybierz metodę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom i preferencjom. W przypadku zmian w pliku functions.php zalecamy uprzednie utworzenie kopii zapasowej swojej witryny WordPress, aby uniknąć przypadkowych problemów związanych ze zmianami kodu.