#113457
Paweł Zieliński
Moderatorka

Spróbuj tych kroków:
Jeśli dostałaś informację od Google, że Twoja strona jest nieindeksowana z powodu błędu 404, to oznacza, że Googlebot próbował uzyskać dostęp do konkretnej strony na Twojej witrynie, ale serwer odpowiedział, że strona nie istnieje. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem:

Zidentyfikuj problem: Sprawdź, które URL-e są oznaczone jako nieistniejące. Możesz to zrobić za pomocą Google Search Console, w sekcji „Pokrycie” znajdziesz informacje o błędach, w tym o błędach 404.

Sprawdź, czy to faktyczny problem: Czasami URL-e są omyłkowo oznaczane jako nieistniejące, na przykład jeśli doszło do chwilowego problemu z serwerem. Spróbuj odwiedzić wskazane URL-e i zobacz, czy faktycznie są niedostępne.

Ustal przyczynę: Błędy 404 mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak usunięcie strony, zmiana jej adresu URL bez odpowiedniego przekierowania, błąd w linkowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym.

Napraw błąd: W zależności od przyczyny, możesz:

Przywrócić usuniętą stronę, jeśli jej usunięcie było niezamierzone.
Ustawić przekierowanie 301, jeśli strona została przeniesiona na inny adres URL. To poinformuje zarówno użytkowników, jak i Googlebot, że strona ma nowy adres.
Naprawić linki, które prowadzą do nieistniejącej strony, zarówno na Twojej witrynie, jak i na zewnętrznych stronach, jeśli masz do nich dostęp.
Zapobiegaj w przyszłości: Utrzymuj strukturę linków na swojej stronie w dobrym stanie, regularnie sprawdzając i aktualizując linki. Możesz użyć różnych narzędzi do śledzenia linków i monitorowania stanu swojej witryny.

Co do dodatkowej podstrony, jeśli myślisz o stronie, która ma informować użytkowników o błędzie 404 (tzw. strona błędu 404), to jest to dobra praktyka. Taka strona powinna:

Informować użytkownika, że strona, której szuka, nie może zostać znaleziona.
Zawierać link do strony głównej lub innych kluczowych sekcji Twojej witryny, aby ułatwić nawigację.
Być zaprojektowana w stylu reszty Twojej strony, aby użytkownik nie czuł się zagubiony.
Być możliwie pomocna, np. zawierać formularz wyszukiwania lub mapę witryny.
Taka strona to nie tylko sposób na poprawę doświadczenia użytkownika, ale też okazja, by nawet w sytuacji napotkania błędu, użytkownik mógł łatwo kontynuować korzystanie z Twojej witryny.