#104434

Jeżeli masz kopie porobione, to ja bym stare strony zrobiła jako szkice, a opublikowała nowe. Ale też nie wszystko naraz, tylko po kolei, żeby sprawdzić czy coś się nie wysypie po drodze.

A jak z innymi sprawami? Udało się?