#103918
Ewa Librowska
Uczestniczka

właśnie szablony które są stworzone w ramach buildera do używania na kolejnych żeby nie robić dla każdej strony tego samego wzoru