#102658

Olga, a czy próbowałaś wyłączyć tę wtyczkę i sprawdzić czy komunikat się pojawia?