Speaker

Sylwia Petryna

Petra Consulting

Zrządza, kreuje, motywuje, inspiruje. Menedżerka, trenerka, coachka, społecznik, feministka. 20 lat temu stworzyła i sprawnie zarządza Petra Consulting, własną firmę consultingową. Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest mentorką, akredytowanym coachem ICF, trenerką i mediatorką) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspertka w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (m.in. dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne). Jest wiceprzewodniczącą Rady Rozwoju Gospodarczego. Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników, wdrażając programy mentoringowe. Jest praktykiem Kaizen. Współautorka 5 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, Zarządzanie projektami, Trener (prowadzi akademię edukacyjną dla trenerów) oraz Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego (prowadzi Szkołę Mentorów). Jest również współautorką książki My name is Woman… BiznesWoman – którą wydała w czasie pandemii.

AllSessions

15.06 Sprzedaż
2023-06-15