Speaker

Kamila Zaprzalska

Wirtualna Haerka

Wirtualna Haerka, od 14 lat w branży, obecnie pomagam firmom być lepszymi na rynku plus pomagam ludziom odnaleźć swój „constans” na polu zawodowym.

AllSessions