Prelegentka

Brief info

Prelekcja w trakcie Gali Interaktywnych na temat: Niezależność i self-concept

Założycielka Sukcesu Pisanego Szminką, największej i najstarszej w Polsce organizacji wspierającej przedsiębiorczość kobiet i nagłaśniającej ich sukcesy. Ekspertka w obszarze różnorodności i włączania. Dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna i mentorka. Twórczyni konkursu Bizneswoman Roku, który od 15 lat nagradza dokonania liderek i liderów w biznesie. Inicjatorka Champions of Change – pierwszego w Polsce i w Europie klubu zrzeszającego korporacje, które działają na rzecz równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Tworzy podcast “Sukces Pisany Szminką” o biznesie z duszą, technologiach z kobiecą twarzą i działaniach z obszaru diversity & inclusion.